Boće

Samo jedno je Boće

Navigation

Prijatelji

Sve vijesti

svevijesti

Boće iz zraka

Boce iz zraka

Zašto bi lovci iz Republike Srpske i G. Rahića lovili na našim njivama ?

Share
avatar
Boce-Team
Admin

Broj postova : 1408
Points : 3017
Reputation : 4
Join date : 15.05.2008
Age : 53

Zašto bi lovci iz Republike Srpske i G. Rahića lovili na našim njivama ?

Postaj  Boce-Team on 08.02.11 19:17

Kako piše Posavski Obzor neki koji su na vlasti pripremaju novi zakon o podjeli lovišta u Brčko Distriktu prema kojem bi Boće bilo podijeljeno između dva Lovačka društva, (LD "Fazan" koji su članovi Lovačkog Saveza R. Srpske i LD "Lane" G. Rahić a oni su članovi Lovačkog Saveza BiH).

Mi imamo svoje lovačko društvo LSDU "Jarebica"


Prema tom novom prijedlogu Boće bi bilo podijeljeno na:

LOVIŠTE 3 u koje bi spadali i Štrepci, Gornji Zovik, Donji Zovik (dio), Boće (dio), a kojim bi upravljalo LD „Lane“ sa sjedištem u G.Rahiću, članica Lovačkog Saveza Bosne i Hercegovine.

LOVIŠTE 4 u koje bi spadali Donji Zovik (dio), Boće (dio), Boderište, Čađavac, Donje Dubravice, a kojim bi upravljalo LD „Fazan“ Brčko, članica Lovačkog Saveza Republike Srpske.[/b]
-------------------------------------------------
Kako je danas?

Lovačko sportsko udruženje građana „Jarebica“ osnovano je u mjesecu ožujku 2009.godine, ima sjedište u Štrepcima, a čine ga sekcije: Štrepci-Katolički Slamovac, Gornji Zovik, Donji Zovik, Boće, Boderište –Donje Dubravice i Omerbegovača-Čađavac, a održavanje lovno-gospodarske osnove se vrši na području katastarskih općina pomenutih naseljenih mjesta.Pročitajte više o LSDU "Jarebica"

Ako bi ovaj zakon bio usvojen naše LD "Jarebica" bi ostalo bez lovišta i moglo bi se ugasiti.

Prema ovom prijedlogu granica između srpskog i bošnjačkog lovišta bi bila cesta Boće-Zovik, što znači jedni love sa jedne strane a drugi sa druge strane naše ceste.

---------------------------------------------


Prenosimo članak sa Posavskog Obzora u cjelosti.

Podjela hrvatske teritorije u Brčko distriktu!!!

Problemi s uređenjem lovačkih udruga i lovnog područja u Brčko distriktu su već odavno stara ali i uvijek aktualna vijest. Poznata je činjenica da guranje problema pod tepih, vremenom samo povećava isti problem.
Budući da su očigledno zaključili kako nemaju dovoljno obrazovanih kadrova u svojim redovima, odgovorne osobe u resornim odjelima Vlade Brčko distrikta su raspisali natječaj za izradu prijedloga studije „ o ustanovljenju lovišta na području Brčko distrikta“.

Prema zadatom projektnom zadatku firma „Maga projekt“ d.o.o. iz Banja Luke 27.01.2011 izvršila je prezentaciju „Ekonomsko-tehničke dokumentacije sa prijedlogom akata o ustanovljavanju lovišta na području Brčko distrikta BiH“. I tu tek nastaju problemi:

Crtanje granica je „in“ pa je studijom predviđena podjela teritorija Brčko distrikta na četiri lovišta:


Mapa prijedloga podijele lovišta: Poveznica na mapu 1

Mapa prijedloga podjele lovišta: Poveznica na mapu 2

- Lovište „1“ Privredno lovište „Međutinjama“ u granicama ranije (prijeratnog op.a) uzornog lovišta istog (prepoznatljivog) imena koje bi u svom sastavu imalo i obnovljenu fazaneriju

- Lovište „2, 3 i 4“ Sportsko lovište

Lovište „1“ čine katastarske općine : Brod (dio), Omerbegovača (veći dio), Brka (dio), Donji Rahić, Ulice, Bukovac, Lipovac, Ulović, Gi D Vitanovići, Bukvik, Skakava Donja (dio). Lovište je u nadležnosti Odjela Vlade Brčko distrikta i davati će se u koncesiju putem natječaja. Površina 7.496 ha.

Lovište „2“ čine katastarske općine: Cerik, Bijela (manji dio- do pruge), G.Skakava (manji dio- do pruge),Prijedor ( dio- do pruge), Donja Skakava, Poljaci, Jagodnjak, Gornji i Donji Vukšić, Laništa, Marković Polje, Gorice, Krepšić, Vučilovac, Grbavica (dio), Gluhakovac dio (prigradski dio). Lovište je predviđeno dati na korištenje članici Lovačkog Saveza Herceg-Bosne - LD „Sokol“. Lovište je sportsko-rekreativnog karaktera. Površina 10.960 ha.

Lovište „3“ čine katastarske općine: Bijela (najveći dio), Gornja Skakava (najveći dio), Prijedor (manji dio), Gajevi, Rašljani, Vujičići, Maoča, Islamovac, Štrepci, Gornji Zovik, Donji Zovik (dio), Boće (dio), Palanka, Brka (dio), Čande, Ćoseti, Ukelji, Lukavac. Lovište je predviđeno dati na korištenje članici Lovačkog Saveza Bosne i Hercegovine - LD „Lane“ sa sjedištem u G.Rahiću. Lovište je sportsko-rekreativnog karaktera. Površina 14.790 ha.

Lovište „4“ čine katastarske općine : Donji Zovik (dio), Boće (dio), Boderište, Čađavac, Donje Dubravice, Šatorovići, Dubravice Gornje, Potočari, Stanovi, Buzekara, Krbeti, Ražljevo, Popovo Polje, Brezovo Polje, Slijepčevići, Sandići, Brezik, Gredice, Trnjaci, Dizdaruša, Brčko (dio do želj. mosta na Savi). ). Lovište je predviđeno dati na korištenje članici Lovačkog Saveza Republike Srpske- LD „Fazan“ Brčko. Lovište je sportsko-rekreativnog karaktera. Površina 14.920 ha.

Prijedlog Studije je na Vladi Brčko distrikta i čeka se usvajanje istog. Članovi Vlade Brčko distrikta iz hrvatskog naroda imaju na raspolaganju mehanizam „zaštite nacionalnih interesa“. Hrvati, članovi Vlade : Anto Domić (HDZ)- dogradonačelnik, Pejo Mendeš (HSS) – šef Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Pero Gudeljević (HDZ) – šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Čak iako prijedlog zakona prođe na Vladi Brčko distrikta, isti zakon mora odobriti Skupština Brčko distrikta na kojoj opet zastupnici u Skupštini Brčko distrikta iz reda hrvatskog naroda imaju na raspolaganju mehanizam „zaštite nacionalnih interesa“. Zastupnici u Skupštini Brčko distrikta iz reda hrvatskog naroda: Ivan Krndelj (HSS)- potpredsjednik Skupštine, Ivo Filipović (HDZ)- zastupnik, Ilija Marić (HDZ)- zastupnik, Niko Babić (HDZ-1990)- zastupnik. Niko Babić obnašao je dužnost predsjednika Povjerenstva Skupštine Brčko distrikta za rješavanje problema lovstva.

Hrvati na području Brčko distrikta trenutno imaju tri registrirane lovačke udruge (Sokol, Jarebica, Vepar), a članovi su najvećim dijelom razvojačeni branitelji kojima je jedan od osnovnih hobija bavljenje lovstvom. Sve tri lovačke udruge imaju izgrađenu infrastrukturu . Valja napomenuti i podatak da je oko 60 % zemljišta na području katastarskih općina u Brčko distriktu u vlasništvu Hrvata.

Ogorčenje na ovakav prijedlog dosada su iskazale lovačke udruge: „Jarebica“ (novim prijedlogom bez lovišta –predviđeno gašenje udruge), „Sokol“ Seonjaci i „Vepar“ Donji Vukšić (predviđeno gašenje udruge). Iste udruge su inicirale sastanak i pregovore sa hrvatskim članovima Vlade i Skupštine Brčko distrikta, s konkretnim realnim prijedlogom prihvatljivim za većinu lovačkih udruga sa područja Brčko distrikta.

Ali, kako jedan dobar prijatelj reče; „Kod nas u Brčko distriktu kad se odlučuje o socijalno i nacionalno osjetljivim pitanjima, naši političari „osjećaju“ da nemaju potrebe konzultacija s nižim razinama.

Bilo da se radi o problemima škola, rješenju spomenika ili pak o crtanju granica lovnih područja - jednostavno nam nametnu rješenje!

Posavski obzor


--------------------------------------
Mole se svi koji o ovome znaju nešto više da nam jave ili sami to napišu. Hvala, Boće-Team.

    Sada je: 23.06.18 12:00.